เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

ตลาดในพังโคน

การจัดตลาดนั้นจะมีอยู่หลากหลายทั้งแบบมีกำหนดวันหรือใช้การแวะเวียนมาบ้างเป็นครั้งคราวตลาดเป็นหนึ่งปัจจัยในการสร้างรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายอาหาร ขายเสื้อผ้า ในเขตเทศบาลตำบลพังโคนมีตลาดเพื่อให้ผู้สัญจรไปมาไม่ว่าจะเป็นประชาชนในท้องถิ่นหรือผู้ที่เดินทางสัญจรไปมาผ่านอำเภอพังโคนได้แวะซื้ออาหารหรือเดินทางมาเพื่อพักผ่อนโครงการตลาดประชารัฐเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนาตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้แก่ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับทั้งเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการ หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย และตลาดในพื้นที่เทศบาลตำบลพังโคน มีตลาดโต้รุ่ง ตลาดประชารัฐ ตลาดชิวชิว

Cr.มหัศจรรย์สกลนคร