ข้อมูลการติดต่อเทศบาลตำบลพังโคน

ที่อยู่หน่วยงาน : 210 ซอย – ถนนนิตโย แขวง/ตำบล พังโคน
เขต/อำเภอ พังโคน จังหวัดสกลนคร 47160

หมายเลขโทรศัพท์, โทรศัพท์/โทรสาร 042-771297

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ esaraban@tessabanphangkhon.go.th

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น