ภาพขบวนแห่วบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟอำเภอพังโคน ประจำปี 2560

ภาพขบวนแห่วบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟอำเภอพังโคน ประจำปี 2560
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลพังโคน จัดงานประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟอำเภอพังโคน ประจำปี 2560 โดยมีนายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ นายอำเภอพังโคน เป็นประธานเปิดงาน มีชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพังโคน เข้าร่วมขบวนแห่ในงานประเพณี จำนวน 11 ชุมชน
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น