เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

โครงการฝึกอบรมและสัมมนาผู้นำชุมชน

เมื่อวันที่ 15-17 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลพังโคน ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมและสัมมนาผู้นำชุมชน และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าภายในเขตเทศบาลฯประจำปี 2563 ณ โรงแรมบารอนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน