โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ปรจำปี 2563

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลพังโคน จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ปรจำปี 2563 โดยนำคณะผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น