โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2

****ประชาสัมพันธ์****
โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
รับสมัคร จำนวน 200 อัตรา
ค่าตอบแทน 3 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท
รับสมัครระหว่างวันที่ 16-23 มิถุนายน 2563
รายละเอียดการสมัครปรากฎตามแผ่นประชาสัมพันธ์ด้านล่าง
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น