งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลพังโคน นำโดยนายประสาน เสริมสกุล นายกเทศมนตรีตำบลพังโคน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี จ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน เป็นประธานเปิดงาน ในงานมีกิจกรรมแจกของขวัญ และกิจกรรมอื่นๆมากมาย มีประชาชน เด็ก และเยาวชน ร่วมงานประมาณ 2,000 คน

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น