เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้สอบแข่งขันที่สำนักงานเทศบาลตำบลพังโคน

วันที่12ธันวาคม2564กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติ และโรงเรียนพังโคนวิทยาคม เป็นสถานที่สอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นตั้งแต่วันที่11ธันวาคมธันวาคมจะมีผู้สอบแข่งขันเดินทางเข้าพื้นที่ในเขตเทศบาลเป็นจำนวนมากเพื่เป็นการอำนวยความสะดวกและบริการผู้เข้าสอบแข่งขันซึ่งเดินทางมาจากหลายจังหวัดจึงขอความร่วมมือพี่น้องชาวพังโคนได้เป็นเจ้าภาพร่วมต้อนรับอำนวยความสะดวกผู้เข้าสอบแข่งขันขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหารที่พักได้จำหน่ายอาหารและบริการในราคาปกติการใช้ยวดยานพาหนะให้ใช้ด้วยความระมัดระวังคำนึงถึงกฎจราจร การให้บริการต้องคำนึงถึงมาตรการทางสาธารณสุขเรื่องการป้องกันโควิด19 เพื่อบริการผู้เข้าสอบแข่งขันเทศบาลตำบลพังโคนได้ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้สอบแข่งขันที่สำนักงานเทศบาลตำบลพังโคนมีเจ้าหน้าทีประจำศูนย์24ชั่วโมง

สอบถามและใช้บริการ

ปลัดเทศบาลโทร.0894281829

รองปลัดเทศบาล08111179265

ด้วยความขอบคุณจากนายกฤษฎา วงศ์กาฬสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลพังโคน