เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

ข้อมูลปริมาณมูลฝอย ที่นำเข้ากำจัดในศูนย์กำจัดมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน ประจำเดือน ตุลาคม 2564