ข้อมูลปริมาณมูลฝอย ที่นำเข้ากำจัดในศูนย์กำจัดมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น