วันที่ 24 กันยายน 2564
เป็นวัน “มหิดล” ทางโรงพยาบาลพังโคน ได้เปิดทำการ walk in (เดินมาฉีดวัคซีนได้เลย) ฉีดที่มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขต สกลนคร เปิดทำการแจกบัตรคิวที่ อาคาร 12 เวลา 7.30-12.00 น. เข้าแถวเป็นระเบียบด้วยนะ เว้นระยะห่าง  วัคซีนที่ท่านจะได้รับ  เข็ม1 ชิโนแวค  เข็ม 2 แอสตราเซเนกา  อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป  ไม่มี vip   มาก่อนได้ก่อน 500 โดส 1คน ต่อ1คิว
เอาบัตรประชาชนมาด้วย
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น