ข้อมูลปริมาณมูลฝอย ที่นำเข้ากำจัดในศูนย์กำจัดมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

สรุปปริมาณมูลฝอย ที่นำเข้ากำจัดในศูนย์กำจัดมูลฝอยเทศบาลตำบลพังโคน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

 

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น