ประเมินตลาดนัดคลองถม 16/7/64

วันที่ 16 กรกฎาคม  2564  เวลา 17.00 น.

นายกฤษฎา วงศ์กาฬสินธุ์  นายเทศมนตรีตำบลพังโคน  ได้มอบหมายให้นายสุระชัย  ขันชัยภูมิ  ปลัดเทศบาลตำบลพังโคน  พร้อมคณะพนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ประเมินตลาดนัดคลองถมผู้บริโภคใส่หน้ากาก  ทางเข้าตั้งจุดคัดกรองมีเจลแอลกอฮอล์มีการเว้นระยะห่าง  กำชับผู้ประกอบการเตือนผู้บริโภคใส่    หน้ากากทุกคน และมีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการผู้มาใช้บริการทุกร้าน  สัปดาห์หน้าให้ผู้ประกอบการแนบข้อมูลผู้ค้าแต่ละรายฉีดวัคซีนแล้วกี่ราย

 

 

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น