การฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแมลงพาหะนำโรคลัมปีสกิน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  นายกฤษฎา  วงศ์กาฬสินธุ์  นายกเทศมนตรีตำบลพังโคน  ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพังโคน  ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดแมลงพาหะนำโรคลัมปีสกิน ให้กับประชาชนที่เลี้ยงวัว ควาย ในพื้นที่เทศบาลตำบลพังโคน 

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น