เทศบาลตำบลพังโคนร่วมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลพังโคน ร่วมกับ โรงพยาบาลพังโคน และอสม. ได้ร่วมกันเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและตระหนักในการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพังโคน

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น