ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

 

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น