กำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

กำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เทศบาลตตำบลพังโคน จ.สกลนคร

 

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น