เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

กำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

กำหนดจำนวนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เทศบาลตตำบลพังโคน จ.สกลนคร