ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

เทศบาลตำบลพังโคน ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลพังโคน (หลังเก่า )

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น