ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครตรวจเยี่ยมตลาดสดเทศบาลตำบลพังโคน

วันอาทิตย์ ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมตลาดสดเทศบาลตำบลพังโคน พร้อมให้คำแนะนำการแจ้งเตือนกำชับพ่อค้าแม่ค้า และผู้ใช้บริการตลาดสดเทศบาลตำบลพังโคน ในการสวมแมส วัดอุณหภมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตามมาตรการป้องกันเชื้อ covid-19 โดยท่านนายอำเภอพังโคน จ่าสิบเอก คำนึง พรหมพิมพ์ พร้อมคณะ และท่านนายกเทศมนตรีตำบลพังโคน นายประสาน เสริมสกุล พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและรับฟังคำแนะนำ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น