เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. ถนนรอบเมือง 6 หมู่ 1

ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. ถนนรอบเมือง 6 หมู่ 1 เทศบาลตำบลพังโคน

ประกวดราคาก่อสร้างถนน-6-รอบเมือง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างถนนรอบเมือง 6

ตารางแสดงวงเงืนก่อสร้างถนนรอบเมือง6