งดการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์ งดการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563  เทศบาลตำบลพังโคน

 

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น