เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ-o28-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล-ปี-พ.ศ.2563