เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุเชิงรุกเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ

การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุเชิงรุกเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน คัดกรองสุขภาพตา คัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิก คัดกรองภาวะหกล้ม เพื่อการประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน คัดกรองภาวะกลั้นปัสสาวะ และการประเมินภาวะซึมเศร้า เพื่อวางแผนหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้สูงอายุต่อไป โดยจะมีทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลพังโคน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร