เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ปี 66

1.ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565

2.ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

3.ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565

4.ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566

5.ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

6.ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  มีนาคม 2566

7.ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566

8.ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566

9.ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน  2566

10.ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566

11.ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566