เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 66

1.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนมูลธิสาร หมู่ที่ 1

2.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อและบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 4 หมู่ที่ 9

3.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน  คสล.ถนนสุระวิภา หมู่ที่ 9

4.ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1  คัน

5.ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน

6.ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำวางท่อ คสล.พร้อบ่อพัก คสล.ถนนหนองสิม-ท่อเหลี่ยม คสล.ถนนศรีสุข หมู่ 8

7.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อและบ่อพัก คสล.ถนนเลิงพัฒนา 6 หมู่ 8 

8.ประกาศยกเลิก  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก  ขนาด 1  ตัน  แบบเปิดข้างเทท้าย  จำนวน 1  คัน 

9.ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อและบ่อพัก คสล.ถนนคุณอนันต์ 4- เหมะธุลิน 1 หมู่ที่  8