เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

ประกาศราคากลาง 66

1.ประกาศตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนมูลธิสาร หมู่ที่ 1

2.ประกาศตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อและบ่อพัก ถนนสุขาภิบาล 4 หมู่ที่ 9

3.ประกาศตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสุระวิภา หมู่ 9

4.ประกาศตารางแสดงวงเงินจัดซื้อรถบรรทุกขยะชนิด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน  1  คัน

5.ประกาศตารางแสดงวงเงินจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตันแบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน

6.ประกาศตารางแสดงวงเงินประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำวางท่อ คสล.พร้อมบ่พัก คสล. ถนนหนองสิม-ท่อเหลี่ยม คสล. ถนนศรีสุข หมู่ที่ 8

7.ประกาศตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างว่างท่อและบ่อพัก คสล. ถนนเลิงพัฒนา หมู่ที่ 8

8.ประกาศตารางแสดงวงเงินโครงการวางท่อและบ่อพัก คสล.ถนนคุณอนันต์ 4-เหมะธุลิน 1 หมู่ที่ 8