ขอเชิญชวนให้ประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้า โดยแยกใส่ถุงต่างหาก จากถุงขยะประเภออื่น

ขอเชิญชวนให้ประชาชนทิ้งหน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้า โดยแยกใส่ถุงต่างหาก จากถุงขยะประเภออื่น

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น