ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)

ประกาศNo-gift-policy

ดาวน์โหลดเอกสาร

การรับทราบนโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)

No-gift-policy-signature

ดาวน์โหลดเอกสาร

No gift policy
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น