แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558
http://www.slideshare.net/phangkhoncity/58-41738756
แผนดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
https://www.slideshare.net/phangkhoncity/2559-76857965
แผนดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  2560
https://www.slideshare.net/phangkhoncity/2560-76857986
แผนดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  2561
https://www.slideshare.net/phangkhoncity/2561-81273700/1
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม ฉบับ 1)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม ฉบับ 2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม  ฉบับ 3)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม ฉบับ 4)
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2563 (ครั้งที่1)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 5)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น