ประกาศร่าง TOR เพื่อรับฟังคำวิจารณ์

1.ประกาศร่าง  TOR  การจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย  ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  แบบอัดท้าย
2.ประกาศร่าง  TOR  การจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย  ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  แบบอัดท้าย(ปรับปรุงครั้งที่1)
3. ประกาศร่าง TOR  โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4  ตัน 6 ล้อ

ปีงบประมาณ 2565

1.ประกาศร่าง TOR  การจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  แบบอัดท้าย

2.ประกาศร่าง TOR  การจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย

3.ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย(ปรับปรุงครั้งที่1)

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น