เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 63
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  พฤศจิกายน 2562
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  ธันวาคม  2562
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  มกราคม 2563
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2563
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  เมษายน 2563
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  พฤษภาคม 2563
– ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 64