5.ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่หน่วยงาน : 210 ซอย – ถนนนิตโย แขวง/ตำบล พังโคน
เขต/อำเภอ พังโคน จังหวัดสกลนคร 47160

หมายเลขโทรศัพท์, โทรศัพท์/โทรสาร 042-771297

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tessabanphangkhon@gmail.com

สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น