ภาพโครงการฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2561

ภาพโครงการฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2561
     เทศบาลตำบลพังโคน ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมกีฬาฟุตบอล ประจำปี 2561 ในวันที่ 1-2 กันยายน 2561 ฝึกอบรม ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพังโคน (พลศรีรัตน์ประทุมเอกอินทร์) และวันที่ 8-9 กันยายน 2561 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ ทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สร้างแรงจูงใจในการเล่นกีฬาฟุตบอล เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง รักในการออกกำลังกาย ให้กับเด็ก เยาวชน
สอบถาม/แจ้งปัญหา/ส่งความคิดเห็น