จัดซื้อ/จัดจ้าง ภาครัฐเทศบาลตำบลพังโคน


เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงและต่อเติมห้องประชุม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพังโคน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างจัดหาถังพลาสติก (สำหรับทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน) ขนาด 24 ลิตร จำนวน 110 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อระบบไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อไมโครโฟนแบบลอยตัว แบบไมค์ลอยถือคู่ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างปรับปรุงและต่อเติมหลังคากันสาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพังโคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างขุดวางท่อระบายน้ำห้วยแก หมู่ที่ 8 ตำบลพังโคน โดยใช้รถแบ็คโฮ จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บย 9893 สน จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อชั้นเก็บแฟ้ม แบบ 20 ช่อง จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ปั้มแช่ดูดน้ำ ขนาดท่อส่ง 3 นิ้ว จำนวน 1 ตัว -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเปลี่ยนยางรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-5748 สน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมบำรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้ออุปกรณ์เหล็กติดตั้งธงญี่ปุ่น ขนาดยาว 1.40 เมตร จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1085 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (แบบยกได้) ทะเบียน 81-2145 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อผงซักฟอก ขนาด 1,900 กรัม จำนวน 30 ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อจัดซื้อใบเสร็จรับเงิน (ดอกเบี้ย) 9x8 นิ้ว 1 ชั้น 1 สี 20,000 ชุด, ใบเสร็จรับเงิน (ทรัพย์หลุด) 9x8 นิ้ว 2 ชั้น 1 สี 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อเครื่องตัดเหล็ก แบบแท่นไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเหมะธุลิน 5 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกขวา... บันทึกไฟล์..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเหมะธุลิน 4 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกขวา... บันทึกไฟล์..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเหมะธุลิน 3 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกขวา... บันทึกไฟล์..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร พร้อมปรับยกระดับถนน คสล. ถนนพังโคนเจริญ ถึง ถนนเผือกอุทิศ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกขวา... บันทึกไฟล์..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ถนนพังโคนพัฒนา ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกขวา... บันทึกไฟล์..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลิงพัฒนา 8 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกขวา... บันทึกไฟล์..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนรอบเมือง 1 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกขวา... บันทึกไฟล์..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนนาเหมืองหนองหญ้าปล้อง - ถนนเหมะธุลิน 1 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกขวา... บันทึกไฟล์..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลพังโคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกขวา... บันทึกไฟล์..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนรอบเมือง 6 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกขวา... บันทึกไฟล์..


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนมูลธิสาร หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -> คลิกขวา... บันทึกไฟล์..