เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง
เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร