เทศบาลตำบลพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลพังโคน

วันที่ 25 ตุลาคม 2564
ได้เปิดทำการ walk in (เดินมาฉีดวัคซีนได้เลย) ฉีดที่มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขต สกลนคร เปิดทำการแจกบัตรคิวที่ อาคาร 12 เวลา 13.00-15.00 น. เข้าแถวเป็นระเบียบด้วยนะ เว้นระยะห่าง  วัคซีนที่ท่านจะได้รับ  เข็ม1 ชิโนแวค  เข็ม 2 แอสตราเซเนกา  อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป  1คน ต่อ1คิว   ให้นำบัตรประชาชนมาด้วย
วันที่ 28 ตุลาคม 2564
ได้เปิดทำการ walk in (เดินมาฉีดวัคซีนได้เลย) ฉีดที่มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขต สกลนคร เปิดทำการแจกบัตรคิวที่ อาคาร 12 เวลา 07.30-12.00 น. เข้าแถวเป็นระเบียบด้วยนะ เว้นระยะห่าง  วัคซีนที่ท่านจะได้รับ  เข็ม1 ชิโนแวค  เข็ม 2 แอสตราเซเนกา  อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป  1คน ต่อ1คิว   ให้นำบัตรประชาชนมาด้วย